Nidingen

Nidingen

Nidingen är ett lågt skär med fyrplats i Onsala, Kungsbacka kommun i Halland. Ön, som även är naturreservat, har med sina omgivande rev i alla tider utgjort en fara för sjöfarten. Nidingen uppges troligen vara en så kallad ändmorän.  Området är skyddat sedan 1980 och är 725 hektar stort varav ön utgör 13,5 hektar. Här finns stora bestånd olika fågelarter och därav en fågelstation. Under sommartid finns här sälkolonier. Öns flora består främst av havsstrandväxter. Området ägs av Fastighetsverket och ingår i Natura 2000.Ön är flack och den högsta punkten på ön, platån där fyrar och bostäder ligger är belägen fyra meter över havsytan. Längs öns stränder ligger en del större stenblock, av vilka en del fått egennamn. ”Norrman”, den yttersta stenen vid klockfotsrevet, har uppkallats efter en norsk skuta som strandat här. ”Jeppe” är en stor, men över ytan osynlig sten i söder, markerad med en järnstång. Enligt traditionen har den fått sitt namn av ett danskt fartyg som förlist här.Ett stenkummel beläget på en platå på öns östra udde kallas ”Prästens grav”. Enligt traditionen skall detta vara graven för en ilandfluten dansk präst.Nidingen saknar egentlig hamn, men på sydsidan av ön bildas ett skyddat läge mellan Nidingelandet och Klockfotsrevet kallat ”Kausan”. Blåser det upp skyddas dock inte båtarna här, utan måste i äldre tid dras upp på land. I Kausa byggdes 1972 en ny 43 meter lång brygga.På öns sydöstra del finns ytterligare en tilläggsplats med brygga, ”Lossestensbrygga”, kallad ”Kolhamnen” där kolen tidigare lossades.Nidingen är den enda plats i Sverige där det förekommer häckande tretåig mås. Nidingen är landets tredje största fågelstation och verksamheten sköts sedan starten 1980 av Göteborgs ornitologiska förening. Årligen ringmärks, vägs och mäts cirka 10 000 fåglar. 5 april 2011 ringmärktes stationens 250 000:e fågel, en taltrast. Nidingen är sedan 1980 ett naturreservat och ön är bland annat enda häckningsplatsen för tretåig mås i hela Sverige. Första observationen av häckande tretåig mås skedde 1967 och sedan 1990-talet har ett 30 par häckat på ön. På ön häckar också Europas äldsta ringmärkta strandskata som 2011 var minst 33 år gammal.