Getteröns Fågelstation

Getterön, är ett naturreservat i Varbergs kommun i Halland och ett av Nordeuropas förnämsta fågellokaler, beläget 2 km norr om Varbergs centrum, Det omfattar delar av halvön Getterön samt ett område norröver. Det har en yta på 350 hektar, varav 235 är land. Reservatet bildades 1970. Getteröns naturreservat är skyddat som Natura 2000-område och upptaget på Ramsar-listan. Våtmarkerna är ett riktigt eldorado både för fåglar och fågelskådare. Här rastar eller häckar inte mindre än 170 fågelarter varje år. Det är närmare hälften av de arter som regelbundet gästar Sverige. Ringmärkningen påbörjades 1958 vilket gör den till en av de äldre fågelstationerna i Sverige. Stationen drivs av Varbergs Ornitologiska Förening och verksamheten utförs främst i Getteröns naturreservat men även på andra platser längs med hallandskusten.[1] Totalt har fler än 176 000 fåglar ringmärkts fördelat på 211 arter, i genomsnitt ringmärks drygt 3 800 fåglar per år. Den stora majoriteten av dessa är flyttfåglar, men Getterön har även ett tätt bestånd av häckfåglar. Bland lite ovanligare häckfåglar i området finns snatterandsydlig kärrsnäppa,  rödspov och skärfläcka.