Rödspov

Typiska kännetecken:
35 till 45 cm Har ett vingspann på upp till 75 centimeter. En spov som lätt känns igen på sina iögonfallande vita vingband samt den svart- och vit-tecknande stjärten. Trivs vid fuktiga strandängar på Öland, Halland ,Gotland och Skåne. Födan består av insekter, blötdjur och maskar.Flyktlätet kan beskrivas som ”vicka, vicka, vicka”. Spelet består av ett upprepat ”kviity”.Boet göms väl på marken och är en fördjupning som inreds med strån och andra växtdelar. dag beräknas det finnas omkring 75 till 100 häckande par i Sverige.I april uppsöker den häckningsområdena och då utför hanarna ett joddlande flyktspel, inte sällan i grupp. Många par som förblir tillsammans under hela livet återkommer varje år till samma häckningsplats. Boet, som göms väl i tät vegetation, är en grop i marken som inreds med strån och andra växtdelar.. De vanligen 4 långsträckta äggen är ljust olivbruna med stora mörka fläckar på. De läggs i slutet av april eller början av maj. Båda könen ruvar, hannen mest. Ruvningstiden är 24 dygn, och efter en månad är ungarna flygfärdiga.Födan består av insekter, blötdjur och maskar. I vinterkvarteren i Afrika äter den däremot i stor utsträckning nedfallna frön av bland annat ris.Rödspoven blir könsmogen efter två års ålder och kan bli upp till 15 år gammal..Kring mitten av juli överges de svenska häckplatserna som regel, och flyttningen går mot söder och sydväst till Medelhavsländerna och Afrika.