Skata

Typiska kännetecken:
46 cm, varav stjärten 25 cm. Svartvit fjäderdräkt och lång, grönskimrande stjärt. De svarta fjäderpartierna är metallglänsande i flera färger. Hanen och honan lika.
Skatan finns i hela landet med undantag för den norra delen av fjällkedjan. Äter insekter, daggmask, sniglar, bär men även ägg och fågelungar. Lätet är en låg kvittrande sång, men även ett hest skrattande läte. Häckar allmänt från Skåne till Lycksele lappmark och mellersta Norrbotten, ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse. Den häckar även i skärgårdsmijö, men saknas helt i Östersjöns mellan- och ytterskägårdar. Boet börjar byggas tidigt på vintern och består av pinnar, kvistar, lera, gräs, fjädrar m.m, som med jämna mellanrum byggs på och med tiden kan bli meterhög Få fåglar är så mytomspunna som skatan.