Skärsnäppa

Typiska kännetecken:
22 cm. Storlek ungefär som en stare. Känns igen på sin kortbenta och kompakta byggnad samt på den klippgrå färgen. Buken vit men i övrigt mörk. Sommardräkten mer spräcklig än vinterdräkten. Finns på högt belägna fjällhedar och platåer i norra Sverige. Somliga övervintrar på små skär på Västkusten Äter vegetabilier, insekter, fiskyngel samt små kräft- och blötdjur. Lätet är ett lågt ”kytt”. Häckar på marken i en liten grop fodrad med strån och torra löv.  I slutet av maj eller början av juni är skärsnäppan tillbaka på häckplatserna. Hos oss bebor den fjällslätter med stenig, sparsamt vegetationsklädd mark. Många gånger i närheten av smärre fjällsjöar i lavregionen på 900 till 1.400 m över havet. Hannen gör flera bogropar och honan väljer sedan en av dem. Gropen är fodrad med fjolårslöv av viden och dvärgbjörk. De normalt fyra äggen, ljust olivgröna med snedställda leverbrun, svartaktiga och gråvioletta fläckar, läggs vanligen mellan 12 och 20 juni. Sena vårar dock först i juli. Båda makarna ruvar i långa perioder, blott en eller två avlösningar per dygn. Ruvningstiden brukar vara 21 till 22 dygn Om någon kommer för nära boet kan de äldre fåglarna spela skadad och därefter springa som en sork. Ungarna följer hannen men livnär sig själva och kan flyga efter 3-4 veckor. Flyttningen börjar redan i juli, oftast då honor som har ruvat klart sina ägg och fåglar som ej kommit till häckning. Födan utgörs av vegetabilier, insekter, fiskyngel samt små kräft- och blötdjur. Flertalet flyttar betydligt senare, i september till oktober. Skärsnäppan övervintrar vid Norges kust, vid vår västkust och i mindre antal vid klippiga ställen i Östersjön. Många övervintrar vid Nordsjöns kuster. Flockarna är väl kamouflerade mot stenar och är därför lätta att förbise. Dessa vinterfåglar ses mest i oktober-november och april-maj. Den syns då ofta på översköljda tångbevuxna skär där den sitter utan problem när bränningarna slår över fågeln. Jämfört med de flesta andra småvadare flyttar alltså skärsnäpporna över korta avstånd även om vissa kan påträffas ända ner till Medelhavet.