Småfläckig sumphöna

Typiska kännetecken:
Ca 20 cm. Brun ovansida och gråaktig undersida med mörka band och ljusa fläckar på sidorna. Kort rak näbb. Flyger med hängande ben. Lever undanskymt och ses sällan och observeras därför oftast p.g.a. sitt läte under häckningsperioden. Finns i södra Sverige upp till ungefär södra Svealand. Äter mest insekter och vattendjur, även vattenväxter. Lätet under vår- och försommarnätter ett högljutt typiskt ”huitt huitt”. Häckar vid våtmarker och vassjöar. Bygger bo på ett torrt ställe i sumpmarksvegetationen. Lägger ca 10 ägg. Ofta två kullar per säsong. Småfläckig sumphöna kommer till Sverige i april-maj efter vinterviste i sydeuropa och Afrika. Lämnar i augusti-oktober.