Smådopping

Typiska kännetecken:
27 cm. Den minsta av våra fem doppingar. Faktiskt något av det minsta man kan se i fågelväg som simmar i vatten. Känns igen på sina rödbruna kinder och strupe, och på en gulvit fläck vid näbbroten.
Sällsynt i de södra delarna av landet .Födan består av vatteninsekter, grodyngel, kräftdjur samt spigg och annan småfisk .Lätet är en ofta upprepad drillande vissling. Häckning sker gärna i små dammar och gölar, som är så igenvuxna av vass, kaveldun, näckrosor och andra vattenväxter, att där knappt finns några öppna vattenytor. Boet byggs i regel inte i den tätaste vassen, utan man finner den oftare i starrgräs, vattenklöver eller annan mer lågvuxen vegetation. Äggen som i regel är tre till sex, ruvas i omkring tre veckor. Det förekommer att smådoppingen lägger två kullar, varvid honan ruvar ensam den senare äggkullen I september – november beger sig smådoppingen till vinterkvarteren. Troligen ligger dessa i västra och nordvästra Europa. Återkomsten sker i mars och början på april. Ibland kan den även övervintra längst ner i södra delen av Sverige