Snösparv

Typiska kännetecken:
Ca 16-18 cm. Vingspann ca 30-35 cm. Varierad dräkt beroende på kön, årstid och ålder. Alla dräkter har vit buk och vitt fält vid vingbasen. I häckningsdräkt har hanen vitt huvud medan honans huvud och nacke är gråbrun. Svart näbb, på vintern gul näbb.
Häckar i fjällen. Efter häckningen kan man se fågeln längre söderut, ofta i stora flockar som rastar på havsstränder eller stubbåkrar. Vissa övervintrar i södra Sverige. Äter frön och insekter Lätet är klar och stark sång ofta sittande på t.ex. en sten.Häckningen sker genom att honan bygger fodrat bo av mossa och lavar under en sten eller i t.ex. klippskreva I Sverige häckar snösparven i fjällens lavregion från Dalarna till norra Lappland. Den kommer till häckplatserna på våren medan landskapet ännu är täckt av snö. Under april anländer nya snösparvar i vågor med varje varm ostvind och flockarna ökar successivt i storlek. Först en månad efter det den första hanen anlänt börjar honorna dyka upp.
Så snart de nyanlända honorna funnit sin partner börjar honan oftast ensam bygga boet. Hon bär bomaterialet till flera hål innan hon slutligen bestämmer sig för ett av dem och färdigställer boet där. Hanen följer honan i hennes förehavanden men deltager vanligen icke aktivt.Boet är stort, 20-25 cm i diameter och byggt av ett ytterlager med mossa, därefter ett lager av gräs och slutligen ett tjockt foder av fjädrar och hår. Äggen är fyra till sex till antalet och gulvita, blåaktiga eller grönaktiga med kraftiga fläckar i rödbrunt, svartbrunt och violett. Kullen läggs vanligen i senare hälften av juni. Endast honan ruvar och äggen kläcks efter 10-14 dygn. Båda föräldrarna matar ungarna som är kvar i boet ett par veckor. Födan, som levereras i näbben, består av insekter,flugor, mygg, harkrankar och fjärilar. Under vinterhalvåret livnär sig däremot snösparven till större delen på växtföda, i första hand frön.
I augusti samlas snösparvarna i flockar, och de drar söderut i september till november.
En hel del övervintrar inom landet men andra flyttar till Brittiska öarna och Mellaneuropa. Tillfälligt går de ända ned till Medelhavsländerna.

Förr kallades snösparv även snölärka.