Stellerskrika (Steller’s jay)

Steller’s jay är provinsfågeln i den kanadensiska provinsen British Columbia
Steller´s jay är en fågel som är infödd i västra Nordamerika och bergen i Centralamerika , nära besläktad med blåskrikan som finns i östra Nordamerika. Den är också känd som den långkrönta nötskrikan , bergskrikan och tallskrikan Det är den enda krönskrikan väster om Klippiga bergen . Det kallas också ibland i vardagsspråket en ”blue jay” i Pacific Northwest , men är skild från blå jay i östra Nordamerika. Arten lever i tall-ek och barrskogar.
.Steller´s jay är cirka 30–34 cm lång och väger cirka 100–140 g och uppvisar en stor regional variation i hela sitt sortiment.
Huvudet är svartbrunt, svart eller mörkblått, beroende på fågelns underart, med ljusare streck på pannan. Denna mörka färg ger vika från axlarna och nedre bröstet till silverblått. Fåglar i den östra delen av dess utbredning längs den stora klyftan har vita markeringar på huvudet, särskilt över ögonen; fåglar längre västerut har ljusblå markörer och fåglar längst i väster längs Stillahavskusten har små, mycket svaga eller inga vita eller ljusa markeringar alls.