Större korsnäbb

Typiska kännetecken:
16-18 cm. Kraftigt byggd med korslagd näbbspets. Vingar och stjärt mörka. Hanen i övrigt tegelröd. Honan grönaktig med ljus underdel. Förekommer i hela landet där det finns barrskog. Äter: Företrädelsevis frön från tallkottar. Bygger ett skålformat bo högt i en tall. Ca 2-4 ägg som ruvas av honan i ca 2 veckor. När äggen kläckts tar båda föräldrarna hand om ungarna tills de är flygfärdiga efter 3 – 4 veckor. Större korsnäbb är en stannfågel men vissa vintrar, under så kallade invasionsår, samlas delar av populationen i flockar och gör längre förflyttningar.

Källa: Wikipedia