Större strandpipare

Typiska kännetecken:
19 cm. Iögonfallande brokig huvud- och bröstteckning. Ljusa vingband och orangegula ben.
En av våra vanligaste strandfåglar. Finns i huvudsak längs våra kuster samt i fjällen. Äter
Insekter, blöt- och kräftdjur samt maskar.Häckar genom att göra en enkel boplats på marken. Ibland på stranden men även också uppe på någon strandäng.Äggen är i regel fyra, päronformiga och sandfärgade med svartaktiga prickar. Flera dagar kan gå mellan värpningen av de olika äggen. Ruvningen ombesörjs av båda makarna och varar i 23 till 24 dygn. Liksom de andra strandpiparna spelar denna art ofta skadad eller lägger sig ned och ”låtsas ruva” för att dra uppmärksamhet från boet. Båda föräldrarna vårdar ungarna och efter ca. 25 dygn är de flygfärdiga.Större strandpiparen är i rörelse både dag och natt. För att lokalisera bytesdjuren, insekter, blöt- och kräftdjur samt maskar, använder de sig av såväl syn som hörsel. Från slutet av juli till oktober sker bortflyttningen