Korp

Typiska kännetecken:
55-65 cm. Svart. Vår största kråkfågel med ett vingspann på upp till 130 cm. Förekommer i hela landet. Allätare. As, insekter, mänskligt matavfall, spannmål, frukt och bär. De kan också jaga små däggdjur, fåglar, grod-och kräldjur.
Locklätet ett utpräglat, djupt skorrande och dovt ”korrp” som ofta upprepas 3-4 gånger. F.ö. en rik repertoar av olika läten.
Korpparet håller ihop, och bor vanligen på samma ställe hela livet. Boet placeras oftast i ett stort träd eller på klipphylla. Äggen läggs redan i februari-mars och ruvas av honan i ca 20 dagar. I många syd- och mellansvenska landskap hade arten utrotats men på 70-talet ökade den kraftigt och häckar numera allmänt i hela landet. Till skillnad från kajor, skator och kråkor är korpar relativt skygga.De flesta korpar föredrar skogsområden, med stora öppna ytor i närheten, eller kustområden för sina häcknings- och födoplatser. Ungfåglar börjar uppvaktningen av varandra tidigt, men bildar ofta inte par förrän efter ytterligare två eller tre år. Viktiga beteenden inom uppvaktningen är luftakrobatik, uppvisande av intelligens och förmåga att finna föda. Häckande par vill ha ett eget revir innan de börjar bygga bo och para sig och försvarar därför aggressivt ett territorium och dess tillgång på föda. Korpar uppvisar stor tillgivenhet till sina familjer.Korpar har bland de största hjärnorna av alla fågelarter och eftersom man även observerat en del anmärkningsvärda bedrifter i fråga om problemlösning anses korpen ha en hög intelligens. Korpar är också kända för att stjäla och gömma glänsande föremål som t.ex.  metallbitar, kaffeskedar, smycken mm. Unga korpar är bland de mest lekfulla av alla fågelarter. De har t.ex. observerats glida ned för snödrivor, till synes enbart för nöjes skull. Korpar har också uppmärksammats för en del spektakulära akrobatiska uppvisningar, som t.ex. att flyga i loopar.Korpen är en av de mest mytomspunna fåglarna. Den har länge ansetts som en olycksbådande fågel och förknippats med döden. Korp är landskapsdjur och landskapsfågel för Dalsland.