Tretåig mås

Black Legged Kittiwake

Typiska kännetecken:
Tretåig mås är en fågelart som tillhör familjen måsfåglar. Den är en mycket vanlig art i Nordatlanten, men som häckfågel i Sverige är den begränsad till ön Nidingen utanför norra Halland där den första gången observerades som häckfågel 1967.  En gammal tretåig mås är i storlek ungefär som en fiskmås, som den till utseendet mycket påminner om. Den skiljer sig emellertid från fiskmåsen genom att vingspetsen är helt svart utan vita fläckar, att vingovansidan är mörkt grå på inre delen av vingen och märkbart ljusare längre ut samt att fötterna är mörka. Ungfåglarna har en svart W-teckning på den i övrigt ljusa vingovansidan samt ett svart nackband och kan förväxlas med dvärgmås som dock är betydligt mindre. Tretåig mås häckar cirkumpolärt utmed arktiska och tempererade kuster och övervintrar pelagiskt i Nordatlanten och norra Stilla havet. I Sverige häckar en liten koloni på ön Nidingen, och på senare år har några par häckat på Fladens kassunfyr strax söder om Nidingen utanför Hallands kust. Höstens första tretåiga måsar kan ses redan från augusti; flest brukar ses i månadsskiftet oktober/november, och ibland kan stora mängder ses långt framåt vintern. Häckar på Nidingen bland annat i fönstergluggarna på de bägge fyrtornen