Venezuela 2007, Orinocho

Orinoco är en 2 740 kilometer lång flod i Venezuela. Den är Sydamerikas tredje största flod, efter Amazonfloden och Paraná.Orinoco rinner upp i Parimabergen i sydöstra delen av Venezuela, nära gränsen till Brasilien. Dess lopp bildar en stor C-formad båge, där den först rinner åt väster, sedan åt norr och därefter österut genom slättområdet Llanos. Floden mynnar i Atlanten i östra delen av landet, där den bildar ett stort deltaMedelvattenföringen genom deltat är cirka 14 000 m³/s.Dess avrinningsområde, ibland kallat Orinoquia, täcker ett område på 944 000 km², varav 76,3 ligger i Venezuela och resten i Colombia. Gränsen mellan Orinocos och Amazonflodens avrinningsområden bildar också gräns mellan Brasilien och Venezela, utom längst i väster.