Gråsiska

Typiska kännetecken:
13 cm. En grå-brunspräcklig liten fågel med röd pannfläck och en liten svart haklapp.
Häckar företrädelsevis i Norrland, men kan vissa år även häcka långt söderut.Äter helst björkfrön men äter även fröer från andra örter. Under sommaren även insekter och fjärilslarver.Lätet är ett upprepat ”djäck djäck serrrrrr”. Häckar gärna i glesa koloniliknande förband. Boet läggs i granar, tallar, enar eller björkar på varierande höjd.Häckningstiden varierar kraftigt för gråsiskan, från april månad fram till augusti månad. De fåglar som häckar senare är ofta inne på sin andra kull. Boet byggs helt av honan uppe i ett träd. Det byggs av kvistar och strån, växtull och fjädrar. Byggandet går väldigt snabbt och kan vara klart på två eller tre dagar. De fyra till sex äggen är grönblå med rödbruna fläckar på. Även ruvningen går snabbt. Äggen kläcks redan efter 10 till 11 dagar. Efter ytterligare 12 dagar kan ungarna lämna boet. Så det hela kan vara överstökat på mindre än en månad.