Kungsfiskare

Typiska kännetecken:
Ca 17-20 cm. Vingspann ca 25 cm. Kort stjärt, kompakt kropp, kort hals, stort huvud och oproportionerligt lång näbb. Grönblå ovansida och hjässa. Undersidan orangefärgad. Vit fläck på hakan och sidan av halsen.Förekommer i södra Sverige upp till ungefär Västmanland. Födan består av småfisk.Häckning sker i bohåla längst in i en 60-90 cm lång tunnel som paret tillsammans gräver i en brant sandbrink. Lägger normalt 5-7 vita blanka ägg. Båda föräldrar ruvar i omgångar om dagen men bara honan på natten. Äggen kläcks efter ca 3 veckor. Ungarna stannar i boet vanligtvis i ungefär 24–25 dagar. När ungarna lämnar boet är de genast självständiga. Två till tre kullar per år.Viktiga förutsättningar för att kungsfiskaren skall trivas är stillastående eller långsamt rinnande vatten samt sandbrinkar som stupar brant mot vattnet.