Pilgrimsfalk

Typiska kännetecken:
40-50 cm. Vingspann 80-110 cm. Svart, vit och grå. Mörk rygg och ljus undersida. Skarpt tecknat ansikte med tydlig ”falkmustasch”. Storlek ungefär som kråka/korp.
Är sällsynt. men med långsamt växande populationer i sydvästra och norra Sverige födan består huvudsakligen av fåglarr.
Lätet är tystlåtet varnings- och kontaktlätet är ett malande och ihärdigt ”rähk rähk rähk”.
Häckar helst på klipphylla eller i brant. Gärna med vatten nedanför. 2-4 ägg läggs i slutet av april eller början av maj. Pilgrimsfalkens ungar blir flygfärdiga ca fyrtio dagar efter kläckningen. De stannar nära boet ytterligare 5 – 6 veckor för att lära sig flyga och jaga. Ett pilgrimsfalkpar håller ihop hela livet och återvänder i regel till samma boplats år efter år.
Pilgrimsfalken är en kraftig och aggressiv flygare som slår sitt byte i störtdykningar i över 200 km/h. De använder sin hastighet och tyngd för att döda fåglar i luften genom att ”krocka” ihjäl bytet. Bytet är ofta fåglar i ungefär en duvas storlek. En störtdykande pilgrimsfalk kan komma upp i en hastighet av 320 km/h eller mer, vilket gör den till världens snabbaste djur.
Den svenska populationen på över 1000 par krympte och bestod 1965 av bara 35 häckande par, och omkring 15 par i mitten av 1970-talet. Det allvarligaste problemet var att äggens skal blev för tunna för att ruva vilket berodde på giftansamlingar i föräldrarna. Tack vare minskad användning av, för pilgrimsfalken, farliga miljögifter samt arbete med avel och utplantering ökar antal pigrimsfalkar långsamt. De största naturliga hoten mot häckande pilgrimsfalkar är mård, räv och berguv.De svenska pilgrimsfalkarna övervintrar på kontinenten.Pilgrimsfalken är landskapsfågel för Halland och syns även i Naturskyddsföreningens logotyp.