Silverstreckad Pärlemorfjäril

Silverstreckad pärlemorfjäril är vår största pärlemorfjäril och den flyger i en generation från första veckan i juli till in i augusti. Vingöversidorna är på typiskt pärlemorfjärilsvis gulbruna med svarta fläckar.
Hanarna har fyra smala, långsträckta och uppsvällda band på framvingarnas nedre vingribbor, vilka saknas hos honorna.
Honornas grundfärg kan på bakvingarna, särskilt i början av flygperioden, ha en grönaktig skiftning. Undersidans pärlemorteckning har ett bandlikt utseende, och avviker därmed från alla andra pärlemorfjärilsarter som har pärlemorteckningen i fläckar.
Silverstreckad pärlemorfjäril finns i södra och mellersta delen av landet och en bit norrut utefter Östersjökusten. Den flyger på olika ängsmarker, och man hittar den inte sällan även i parker och trädgårdar där det finns gott om blommande växter.Larven lever på olika violarter, men honan lägger äggen långt från värdväxterna. Oftast lägger honan äggen under barkflagor på ek och tall.
Äggen kläcks efter några veckor och så snart larven ätit upp puppskalet spinner den fast sig i en springa på trädstammen där den övervintrar. Påföljande vår vandrar larven ner till marken där den letar upp en viol som den kan leva av.