Slåttergräsfjäril

Slåttergräsfjärilen trivs i det öppna odlingslandskapet i södra Sverige och är en av de fjärilar som man kan se flyga över blomrika områden även mitt ute på slätten.Den har mörkbruna vingar med i regel stor ögonfläck nära framvingens spets i rödgult fält.Undersidan av bakvingen grå; mörkare i inre delen. Ofta 2 prickar i ytterfältet.
Framvingens undersida gulröd i inre delen och stor ögonfläck mot spetsen.Slåttergräsfjärilen suger iallmänhet nektar med vingarna hopslagna över ryggen.Då döljs oftast framvingarnas ögonfläckar. Vid fara kan fjärilen visa ögonfläckarna. Då kan den få några tiondels sekunders försprång gentemot en angripande fågel, som låter sig luras en kort stund.
Slåttergräsfjärilen är känslig för kalla somrar och kan till följd av upprepade kalla och regniga somrar tillfälligt försvinna från hela regioner.Liksom för andra gräsfjärilar är det larverna som övervintrar.De fortsätter att äta under våren och förpuppas i juni hängande från grässtrån eller blad. Efter ett par veckor som puppor kläcks de fullbildade fjärilarna, vilket vanligen sker i slutet av juni eller början av juli. Hanarna fullbildas vanligen något före honorna. Både hanar och honor ses ofta på nektarrika växter. Förkärleken för åkervädd delas med många andra fjärilar. Efter parningen läggs äggen, ett och ett, på värdväxternas strå och blad.Äggen kläcks efter ett par veckor och larverna äter fram till det är dags för övervintring. Liksom alla fjärilslarver byter slåttergräsfjärilens larver skinn flera gånger fram till förpuppningen. Slåttergräsfjäril påträffas på blomrika gräsmarker, norrut främst i områden där det finns mindre torrängspartier och markhällar med mer lågväxta gräsarter.