Strömstare

Typiska kännetecken:
17-20 cm. En ganska rund fågel med kort stjärt, grå med svarta fjäderkanter på ryggen. Huvudet och bakhalsen är chokladbruna, medan strupen och bröstet går i vitt. Artens utseende skiftar i olika delar av Europa. Förekommer vid strömmande vatten i de flesta svenska landskapen, men den är endast vanlig som häckfågel längs fjällkedjan och i de norra och västra delarna av Dalarna och Värmland. Mycket sällsynt på Öland och Gotland. Äter:
Vattenlevande insekter och andra vattenlevande djur. Läte: Sången hörs ofta mitt under vintern och är en lugnt framförd ramsa av lågmälda toner. Dessa är ganska skrovliga och gnisslande. Locklätet är kort och strävt. Strömstarens bo placeras ofta vid baksidan av ett vattenfall och består av mossa. Det är fodrat med löv och gräs. I det klotformiga boet läggs 4-6 ägg som ruvas i 15-17 dygn av honan. Strömstaren stannar i landet året om, men i okt.-nov. flyttar den till södra Sverige och återkommer till de övriga delarna i mars-april. Det svenska beståndet är svårbedömd beroende på att fjällregionens data om arten saknas, men en uppskattning skulle vara att det finns mellan 5.000-50.000 par.