Tobisgrissla

Typiska kännetecken:
Ca 35 cm. Vingspann ca 55 cm. Helt svart så när som på en stor vit vingfläck och röda ben. I vinterdräkt är den vit på huvud och undersida. Häckar på ett fåtal platser vid de svenska kusterna. Honan lägger vanligtvis 2 ägg som läggs på marken under klippor eller i bergsskrevor. Båda föräldrar ruvar växelvis i ca 30 dagar. Ungarna lämnar boet innan de är flygfärdiga. Födan består av fisk men även kräftdjur, blötdjur, insekter och växtdelar ingår i menyn.Tobisgrisslan övervintrar i öppet vatten till havs. Tidigare fanns Sveriges största koloni av tobisgrisslor, ca 2600 individer, på Malågrundet i Västerbotten. Under 2005 utplånades kolonin av minkar.En aktuell häckningsplats är Nidingen utanför Kungsbacka i Halland,där GOF, (Göteborgs Ornitologiska Förening),skapat goda förutsättningar för häckning genom att placera ut holkar på marken som möjliggör ringmärkning av ungarna i boet .