Vattenbock

Vattenbocken är tämligen stationär. Eftersom den behöver god tillgång till vatten för att kunna bryta ned sin föda håller den alltid till i anslutning till permanenta vattendrag.Det finns två slags vattenbockar i östra Afrika: ellips- och defassavattenbock. Den förra (som känns igen på att den har en vit ring på rumpan) lever öster om Great Rift Valley, t ex i Tarangire. Den senare (som har vita lårbaksidor) lever från Great Rift Valley och västerut, t ex i Serengeti och vid Lake Naivasha. Bara hanarna har horn.